Ważna informacja dla Grantobiorców w sprawie terminu osiągnięcia efektu ekologicznego i przekazania danych

Szanowni Grantobiorcy,

przypominamy, że na mocy zawartej umowy o powierzenie grantu każdy Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia i utrzymywania efektu ekologicznego w postaci produkcji odpowiedniej ilości energii elektrycznej lub cieplnej.

Wymagany efekt ekologiczny powinien zostać osiągnięty do dnia 30 czerwca 2024 r. przy okresie pomiarowym wynoszącym 12 miesięcy.

Na podstawie § 8 umowy o powierzenie grantu prosimy wszystkich Grantobiorców o przekazanie do dnia 14 lipca 2024 r. informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej lub cieplnej (odpowiednio dla każdej posiadanej instalacji) w okresie pomiarowym od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wraz z ww. informacją prosimy o przekazywanie dowodów potwierdzających odczyt, np.

  • Zdjęcie licznika lub falownika z odczytem;
  • Wydruku z systemu zarządzania energią (np. aplikacji falownika);

Dane prosimy przekazywać w jeden z poniższych sposobów:

  • Pisemnie na adres: Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
  • Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ozeozarowice.pl

W korespondencji należy wskazać numer umowy o powierzenie grantu albo adres inwestycji i dane Grantobiorcy.

Informacja dodatkowa

Informujemy, że w przypadku poprawnego podłączenia instalacji do systemu PVMonitor Grantobiorcy nie są obciążani wezwaniami do przekazywania odczytów ilości wyprodukowanej energii.

Wg danych z systemu odczyty wyprodukowanej energii elektrycznej oraz cieplnej przekazuje obecnie ok. 400 instalacji fotowoltaicznych (z 864 instalacji ogółem). Prosimy więc o samodzielną weryfikację powodów braku przekazywania odczytów do systemu.