Rozpoczęcie okresu trwałości projektu

Niniejszym informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. rozpoczęto 5-letni okres trwałości projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. W tym czasie każdy Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania instalacji OZE wykonanej w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia. W szczególności energia produkowana przez instalację nie może być zużywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

W okresie trwałości Grantobiorca zobowiązany jest do monitorowania wskaźników związanych z produkcją energii oraz ubezpieczenia instalacji.