Prośba o kontakt

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że dobiega końca bezpośrednia weryfikacja deklaracji uczestnictwa w niniejszym projekcie, prowadzona dla potwierdzenia aktualności pierwotnie złożonych deklaracji w pierwszym naborze tj. w latach 2017-2018.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby osoby, które w latach 2017-2018 złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie, a jeszcze nie dokonały zaktualizowania tej deklaracji, w szczególności osoby, z którymi Operator nie zdołał się skontaktować, np. ze względu na zmianę podawanych danych teleadresowych (zmiana numerów telefonu, adresu email itp.), skontaktowały się z Biurem projektu.

Biuro projektu:

ECOEN Consult Sp. z o.o.

ul. Centralna 5

42-625 Pyrzowice

Biurowiec Małej i Średniej Przedsiębiorczości (pokój nr 113)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 17:00

Kontakt:

Telefon: (32) 494 76 60, (32) 494 76 61

E-mail: kontakt@ozeozarowice.pl

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.