Ostrzeżenie dla wykonawców

Informujemy, że wykonawcy, którzy odmawiają złożenia oferty z powodu braku gwarancji wyboru ich oferty, będą usuwani z otwartej listy wykonawców prowadzonej przez Operatora programu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.