Ogłoszenie o naborze nr 1 (w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027)

Na podstawie Regulaminu projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XLIII.865.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Gmina Ożarowice ogłasza nabór uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej  o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice”.

Nabór będzie trwał w terminie od 26 maja do 12 czerwca br.

Nabór będzie prowadzony na zasadach wynikających z ww. Regulaminu projektu grantowego.

Przed rozpoczęciem naboru w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 17, w dniu 23 maja o godzinie 17:00, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego zostaną przedstawione zasady ubiegania się o dofinansowanie z przedmiotowego projektu.

Załączniki