Komunikat organizacyjny

Niniejszym informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Z kolei w dniach 8-9 kwietnia 2021 r. biuro projektu będzie czynne do godziny 17:00.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.