Informacja ws. zamknięcia biura projektu w dniu 4 czerwca

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. biuro Operatora Projeku będzie nieczynne.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.