Informacja ws. podpisywania umów o powierzenie grantu

Informujemy, że w celu podpisania umowy o powierzenie grantu należy zgłosić się do biura operatora projektu, które znajduje się w Pyrzowicach przy ulicy Centralnej 5 w pokoju 113, w godzinach 7:30 – 15:30.

Informacja dotyczy osób, które podpisały wniosek o udzielenie grantu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.