Informacja dotycząca monitoringu

Informujemy, że dla omawianego projektu „OZE szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” stworzony zostanie wspólny system informatyczny umożliwiający kompleksowe gromadzenie danych o wszystkich rodzajach instalacji OZE uwzględnionych z tym projekcie.

1. System monitoringu pracy instalacji PV musi zapewniać wysyłkę danych o produkcji z PV oraz o zużyciu energii w gospodarstwie domowym beneficjenta do wspólnego systemu monitoringu (wspólnego dla całego projektu, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów instalacji OZE). Wysyłka może być realizowana przez inwerter, liczniki lub system monitoringu, jednak co ważne wysyłka musi być realizowana bezpośrednio do wspólnego systemu monitoringu.

Oznacza to, że dane o produkcji PV i o zużyciu energii gospodarstwa domowego beneficjenta nie mogą być najpierw przesyłane do „chmury” bliżej nieokreślonego producenta, a dopiero potem do wspólnego systemu monitoringu.

Taki wymóg ma na celu bezpieczeństwo i kompletność danych, czego nie można zagwarantować przy pośrednim przekazywaniu danych. Jeśli chodzi o wykorzystanie zabudowanego licznika w inwerterze to istnieje taka możliwość o ile ten licznik rejestruje produkcję z PV i zużycie energii w domu i w razie awarii inwertera i konieczności jego wymiany istnieje możliwość przeniesienia tego licznika do nowego wymienionego inwertera. Ma to na celu, żeby dane były zapisane w pamięci licznika/liczników, a nie w pamięci wewnętrznej inwertera. W razie awarii dane z licznika/liczników są możliwe do odczytania. Jeśli licznik (liczniki) zabudowane w inwerterze nie umożliwiają tego, należy zastosować liczniki zewnętrzne z automatyczną i cykliczną wysyłką danych do wspólnego systemu monitoringu.

2. Wspólny system monitoringu gromadzący dane o produkcji PV, zużyciu energii w gospodarstwie domowym beneficjanta oraz dane o pozostałych instalacjach OZE z Projektu oczywiście nie wchodzi w zakres wykonania instalacji. Wymagane jest jednak, żeby instalacja współpracowała z tym systemem w sposób opisany w punkcie nr 1.

Wykonanie wspólnego systemu monitoringu leży po stronie Organizatora Projektu, nie po stronie instalatora. Po stronie instalatora leży wykonanie i skonfigurowanie instalacji tak, żeby współpracowała ona w pełni z tym systemem.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.