Informacja dla Wykonawców

Operator programu przypomina, iż do montażu instalacji można przystąpić po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Projekt do zatwierdzenia należy przesłać mailem do inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności (lub inspektorów).

Nadzory inwestorskie w imieniu operatora programu pełnią:

 • Wiesław Dawid
 • mail. ziedawid@gmail.com

  tel. 609189421

  w zakresie branży elektrycznej – PV

  • Jacek Byrczek

  mail. jbyrczek@interia.pl

  tel. 508006587

  w zakresie branży elektrycznej – PV

  • Bartłomiej Nowakowski

  mail. biuro@nbprojekt.com.pl

  tel. 668402279

  w zakresie konstrukcyjno-budowlanym – konstrukcje dotyczące budynków.

  • Jerzy Łękarski

  mail. jerzy.lekarski@op.pl

  tel. 608595700

  w zakresie sieci cieplnych – pompy c.w.u. i c.o. c.w.u.

  • Marcin Dyner

  mail. dyner.budownictwo@gmail.com

  tel. 665557504

  w zakresie sieci cieplnych – instalacje solarne i kotły na biomasę.