Spotkanie informacyjne dla wykonawców

Operator programu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje iż w dniu 8 czerwca 2021 r. o godzinie 15:30 w biurze projektu (budynek MŚP Pyrzowice ul. Centralna 5 pokój 115) zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne inspektorów nadzorów z wykonawcami w sprawie wyjaśnienia kwestii rzeczowej realizacji projektu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.