Informacja dla mieszkańców ws. podpisywania umów albo rezygnacji

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu, ale rezygnują z udziału, proszone są o złożenie w biurze projektu wypełnionego załącznika nr 11. Umożliwi to przyznanie dofinansowania osobom z listy rezerwowej i efektywne wykorzystanie dofinansowania.

Do dnia dzisiejszego umowy podpisało ok. 40% osób ubiegających się o granty. Osoby, które nie dokonały wyboru wykonawcy albo nie skontaktowały się z Operatorem, proszone są o niezwłoczny kontakt i dopełnienie obowiązków.

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.