Informacja dla Grantobiorcy dotycząca zawieszenia czynności podpisywania umów o powierzenie grantu

W związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwały
Rady Gminy Ożarowice nr XXIV.441.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” – informujemy, że podpisywanie umów z Grantobiorcami o powierzenie grantu zostaje czasowo zawieszone przez Gminę Ożarowice.

Grantobiorcy o przywróceniu możliwości podpisywania umów o powierzenie grantu z Gminą Ożarowice zostaną poinformowani odrębną informacją zamieszczoną na stronie Operatora.

Przypominamy, że dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy pomiędzy grantobiorcą i Gminą Ożarowice).