Informacja dla Grantobiorców dotycząca przywrócenia czynności podpisywania umów o powierzenie grantu

Informujemy, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została wznowiona możliwość podpisywania umów o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Grantobiorcami.

Przypominamy, że dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą i Gminą Ożarowice).

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.