Category

Uncategorized
Niniejszym informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 15:00 w biurze projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji PV.
Informujemy, że wykonawcy, którzy odmawiają złożenia oferty z powodu braku gwarancji wyboru ich oferty, będą usuwani z otwartej listy wykonawców prowadzonej przez Operatora programu.
Operator programu przypomina, iż do montażu instalacji można przystąpić po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Projekt do zatwierdzenia należy przesłać mailem do inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności (lub inspektorów). Nadzory inwestorskie w imieniu operatora programu pełnią: Wiesław Dawid mail. ziedawid@gmail.com tel. 609189421 w zakresie branży elektrycznej – PV Jacek Byrczek mail. jbyrczek@interia.pl tel. 508006587 w zakresie...
Informujemy, że zmianie ulegają godziny przyjmowania Grantobiorców w biurze projektu. Począwszy od 30 sierpnia br. biuro projektu będzie otwarte: we wtorki w godzinach 7:30-15:30;w środy w godzinach 9:00-17:00;w czwartki 7:30-15:30. W pozostałe dni Grantobiorcy będą przyjmowani po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Informujemy, że w celu podpisania umowy o powierzenie grantu należy zgłosić się do biura operatora projektu, które znajduje się w Pyrzowicach przy ulicy Centralnej 5 w pokoju 113, w godzinach 7:30 – 15:30. Informacja dotyczy osób, które podpisały wniosek o udzielenie grantu.
Informujemy, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została wznowiona możliwość podpisywania umów o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Grantobiorcami. Przypominamy, że dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą i...
W związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałyRady Gminy Ożarowice nr XXIV.441.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” – informujemy, że podpisywanie umów z Grantobiorcami o powierzenie grantu zostaje czasowo zawieszone...
Informujemy, że dla omawianego projektu „OZE szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” stworzony zostanie wspólny system informatyczny umożliwiający kompleksowe gromadzenie danych o wszystkich rodzajach instalacji OZE uwzględnionych z tym projekcie. 1. System monitoringu pracy instalacji PV musi zapewniać wysyłkę danych o produkcji z PV oraz o zużyciu energii w gospodarstwie domowym beneficjenta do...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby z naboru 2017-2018, które posiadają dokumentację sytuacyjno-techniczną i nie składały deklaracji w naborze uzupełniającym 2021, a są zakwalifikowane w projekcie na instalację pompy C.O + C.W.U lub kocioł na biomasę, proszone są o pobranie ze strony operatora „Karty inwentaryzacyjnej”...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w drugim naborze (2021 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości...
1 2 3 4