Biuro projektu nieczynne w piątek 12 listopada

Uprzejmie informujemy, że w piątek 12 listopada 2021 r. biuro Operatora Projektu będzie nieczynne.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.