By

ecoen-admin
Niniejszym informujemy, że w regulaminie przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” wprowadzono zmianę. Na podstawie zmiany, osoby, które nie podpiszą umowy o powierzenie grantu do dnia 31.03.2022 r., z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, zostaną wykluczone z udziału w projekcie. W § 12 dodano ust....
Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 13:00, w Urzędzie Gminy Ożarowice (w sali nr 9), odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielem firmy PV Monitor. Firma PV Monitor odpowiada za monitorowanie energii wytworzonej przez instalacje wykonane w ramach ww. projektu.
Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu, ale rezygnują z udziału, proszone są o złożenie w biurze projektu wypełnionego załącznika nr 11. Umożliwi to przyznanie dofinansowania osobom z listy rezerwowej i efektywne wykorzystanie dofinansowania. Do dnia dzisiejszego umowy podpisało ok. 40% osób ubiegających się o granty. Osoby, które nie dokonały wyboru wykonawcy albo nie skontaktowały się...
Niniejszym informujemy, że w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 15:00 w biurze projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorami nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych. Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji solarnych, kotłów na biomasę, pomp C.W.U. oraz pomp C.O.+C.W.U.
Operator projektu niniejszym przekazuje wytyczne dotyczące monitoringu instalacji wykonywanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Wytyczne ws. monitoringuPobierz
Niniejszym informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 15:00 w biurze projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji PV.
Informujemy, że wykonawcy, którzy odmawiają złożenia oferty z powodu braku gwarancji wyboru ich oferty, będą usuwani z otwartej listy wykonawców prowadzonej przez Operatora programu.
Operator programu przypomina, iż do montażu instalacji można przystąpić po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Projekt do zatwierdzenia należy przesłać mailem do inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności (lub inspektorów). Nadzory inwestorskie w imieniu operatora programu pełnią: Wiesław Dawid mail. ziedawid@gmail.com tel. 609189421 w zakresie branży elektrycznej – PV Jacek Byrczek mail. jbyrczek@interia.pl tel. 508006587 w zakresie...
Informujemy, że zmianie ulegają godziny przyjmowania Grantobiorców w biurze projektu. Począwszy od 30 sierpnia br. biuro projektu będzie otwarte: we wtorki w godzinach 7:30-15:30;w środy w godzinach 9:00-17:00;w czwartki 7:30-15:30. W pozostałe dni Grantobiorcy będą przyjmowani po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Informujemy, że w celu podpisania umowy o powierzenie grantu należy zgłosić się do biura operatora projektu, które znajduje się w Pyrzowicach przy ulicy Centralnej 5 w pokoju 113, w godzinach 7:30 – 15:30. Informacja dotyczy osób, które podpisały wniosek o udzielenie grantu.
1 2 3 4 5