Day

12 maja, 2023
Na podstawie Regulaminu projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XLIII.865.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Gmina Ożarowice ogłasza nabór uczestników projektu grantowego pn....