Day

6 marca, 2023
Przypominamy, że energia wytworzona przez instalacje OZE zainstalowane w ramach projektu może być wyprodukowana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe. Powyższe wynika bezpośrednio z § 6 ust. 1 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, zgodnie z którym: Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w...