Day

24 maja, 2022
Szanowni Państwo, mając na uwadze obecny postęp realizacji projektu, termin jego zakończenia, a także niewielką w ostatnim czasie liczbę nowych zgłoszeń do odbioru instalacji, zwracamy się o pilną intensyfikację wykonywania instalacji oraz niezwłoczne składanie wniosków o wypłatę grantów. Wcześniejsze rozliczenie grantów pozwoli uniknąć powstania zatorów płatniczych, dzięki czemu Grantobiorcy będą krócej oczekiwali na wypłatę środków....