Day

20 maja, 2022
W związku z obecną sytuacją rynkową i obniżoną dostępnością urządzeń, na wniosek wykonawców zaktualizowano minimalne wymagania odnośnie do instalacji solarnych. Zmian dokonano w poniższym zakresie: Było: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej): >1355 W Jest: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu...