Day

2 marca, 2022
Informujemy, że w Dzienniku Ustaw (poz. 467) została opublikowana ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza korzystne przepisy dla grantobiorców, ponieważ każda osoba, która zawrze w terminie do 31 marca 2022 r. umowę...