Day

7 lutego, 2022
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2022 r. o godzinie 9:00 w biurze operatora projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych. Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji solarnych, kotłów na biomasę, pomp C.W.U. oraz pomp C.O.+C.W.U.