Day

4 listopada, 2021
Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu, ale rezygnują z udziału, proszone są o złożenie w biurze projektu wypełnionego załącznika nr 11. Umożliwi to przyznanie dofinansowania osobom z listy rezerwowej i efektywne wykorzystanie dofinansowania. Do dnia dzisiejszego umowy podpisało ok. 40% osób ubiegających się o granty. Osoby, które nie dokonały wyboru wykonawcy albo nie skontaktowały się...