Day

4 października, 2021
Niniejszym informujemy, że w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 15:00 w biurze projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorami nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych. Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji solarnych, kotłów na biomasę, pomp C.W.U. oraz pomp C.O.+C.W.U.