Day

23 września, 2021
Niniejszym informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 15:00 w biurze projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji PV.