Day

20 maja, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), o uzupełnienie wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2021 r. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, osoby, których dokumenty zgłoszeniowe są niekompletne,...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przypomina, że w celu pozytywnej weryfikacji formalnej, przeprowadzonego przez Grantobiorcę zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy instalacji OZE (procedura opisana w Informacji dla Grantobiorców w sprawie wyboru wykonawców instalacji OZE, zamieszczonej w aktualnościach z dnia 12.05.2021 r.), należy zgłosić się do Biura Projektu...