Day

12 maja, 2021
Informujemy, że dla zachowania poprawności realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, montaż instalacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem jest niezgodny z regulaminem i grozi utratą dofinansowania. Przepisy regulaminu nie przewidują bowiem możliwości refundacji wydatków za instalacje OZE wykonane przed podpisaniem umowy o...