Day

10 maja, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, z którymi skontaktował się Operator, zobligowane są do uzupełnienia dokumentów do dnia 31.05.2021 r. W przeciwnym razie osoby te zostaną usunięte z listy Grantobiorców.
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” rozpoczyna prowadzenie dobrowolnej i otwartej listy zainteresowanych Wykonawców, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadających zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, na dzień wpisu na niniejszą listę.Lista jest prowadzona w celu ułatwienia Grantobiorcom kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami instalacji...